V septembri otvárame nový ADAŠ. Nový nebude len tým, že to bude nový ročník, ale aj významom skratky. Po novom pôjde o Arcidiecéznu dobrovoľnícku a animátorskú školu. Uvedomujeme si, že rast a formáciu nepotrebujú len animátori, ktorí budú viesť skupinku či spoločenstvo, ale aj tí, ktorí by sa radi dali k dispozícii Božiemu volaniu v inej ako animátorskej službe.

Čo je to vlastne ADAŠ?

Je to formačný a vzdelávací program pre mladých dobrovoľníkov od 16 rokov. Jeho motto znie: „Stať sa zrelým kresťanom ochotným milovať a slúžiť.“

Jedným z cieľov animátorskej a dobrovoľníckej školy je vzdelávanie v oblasti systematickej práce s mládežou v malých skupinách. Zahŕňa aj rozvoj  kompetencií (tímová práca, schopnosť pracovať so skupinou, vedenie tímu, motivácia, komunikácia, osobnostný rozvoj, neformálne vzdelávanie a líderské zručnosti), vďaka ktorým sa môžu osobnostne posúvať vpred a zároveň sa efektívne zapájať do organizovania rôznych aktivít.

Zároveň chceme ponúknuť možnosť viac spoznať a zakúsiť, že Boh je Láska a my sme Jeho milované deti. Rásť v túžbe darovať sa, objavovať a prehlbovať svoje dary, ktorými môžu slúžiť druhým a pochopiť dôležitosť a osvojiť si rôzne formy aktívneho pôsobenia kresťanov vo farnostiach, spoločenstvách a v spoločnosti.

 

PRIHLÁSENIE

  • Prihlásiť sa môže každý, kto dovŕšil vek 16 rokov.
  • Kurz tvorí 13 víkendov. Víkend prebieha od piatku 18:00  do nedele 12:00 v priestoroch ACM alebo na fare v Hermanovciach pri Prešove.
  • Prihlásiť sa je možné do 15.2.2019 prostredníctvom prihlasovacieho formulára.
  • Prijímacie pohovory sa uskutočnia v priestoroch ACM na Metodovej ulici č. 1 v Prešove.
  • Cena jedného víkendu je 18 eur.
  • Prvý víkend je plánovaný v termíne 22.-24.2.2019

Úspešní absolventi získajú certifikát animátora s celoštátnou platnosťou (akreditovaný Ministerstvom školstva SR) a certifikát Rady pre mládež a univerzity KBS.

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Tešíme sa na všetkých tých, ktorí chcú prinášať dobré ovocie všade tam, kde sú.