„Kniha ADSM 2017“ je aktivita, ktorá predchádza Arcidiecéznemu stretnutiu mládeže košickej arcidiecézy. Toto stretnutie sa bude konať v sobotu 22.04.2017 v Prešove.

Každá farnosť dostala hárok papiera vo veľkosti A2 s predtlačenými aktivitami (úlohami), priestorom na vyplnenie. Forme sa medze nekladú.

Pár poznámok k samotnému hárku a k jeho vyplneniu:

Ľavý horný roh – vizitka farnosti – názov, do ktorého dekanátu patrí, meno farára, počet obyvateľov - niektoré veci zistíte zo schematizmu Košickej arcidiecézy (mal by byť na každej fare).

 1. Veľké veci v mojom živote – svedectvo má veľkú hodnotu v živote človeka. Je to jeho osobná skúsenosť s človekom, s Bohom, so sebou samým. Porozprávajte sa v spoločenstve, na stretku o veľkých veciach vo vašom živote, a potom vyberte jedno svedectvo. Napíšte ho do predtlačených riadkov. Na konci svedectva napíšte krstné meno a vek autora.
 2. Kvíz o Fatime – ponúkame ti otázky, ktoré majú možnosti a, b, c – vyber a označ správnu, resp. vypočítaj úlohu.
 3. Challenge Mladí vs. Mária – do políčok so značkami na predtlačenej vitráži nalepte rôzne farebné papieriky. Každá značka predstavuje nejakú úlohu a nalepený papierik znamená jej splnenie. Značky:
  štvorček – prečítať jednu kapitolu denne zo Svätého Písma,
  trojuholník – návšteva chorého alebo pomoc núdznym,
  hviezdička – zrieknutie sa niečoho, čo mám rád (napr. facebook, sladkosti, káva),
  guľôčka – rôzne prejavy ľudovej zbožnosti (napr. ruženec, korunka Bož. milosrdenstva, krížová cesta).
  Po splnení jednotlivých úloh nalepte papierik do príslušnej časti vitráže. Vyplnením každého políčka vznikne vitráž Panny Márie.
 4. Veľká vec – po spoločnom rozhovore, práci v skupinke, napíšte, čo je v súčasnosti pre vás veľkou vecou vo svete (udalosť, stavba, fakt), veľká vec na Slovenku, vo vašej farnosti a vo vašej rodine (niektoré veci sa vo vašich životoch môžu opakovať, vyberte 3 veľké veci).
 5. M alias (Mária alias)- vyber si z Loretánskych litánií 3 invokácie, ktoré ťa najviac oslovili.
 6. Veľkí ľudia – nalepte fotografiu, vytlačený obrázok do príslušných krúžkov podľa kategórií kňaz, svätec, laik. Vyberte niekoho zo svojho okolia, farnosti, diecézy. Napr. kňaz z farnosti, ktorý už v nej nepôsobí, kaplán, kňaz, ktorý sa vám vryl do srdca, obľúbený svätec, z laikov napr. nejaká „sivá myška“ vo farnosti.
 7. Krivé čiary – napíš na predtlačené krivé čiary Magnifikat Lk 1,46-55 (koľko vojde).
 8. Akronym FATIMA – z nápisu Fatima vytvor odkaz pre mladých.
  Podpisy tvorcov listu- vpravo dole - mená, odtlačky prstov, fantázii sa hranice nekladú.

Po kompletizácii hárkov z farností vznikne kniha, ktorá bude opäť darom mladých svojmu arcibiskupovi pri sv. omši.

Vyplnené hárky treba odovzdať do 5.04.2017 svojmu dekanátnemu koordinátorovi za mládež (kňazovi).

Ďakujem Vám za Vašu angažovanosť a priateľstvo s mladými.