Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM) sa tradične uskutoční v sobotu po Veľkej noci. Tohto roku je to 22. apríla. Stretnutie mládeže celej našej arcidiecézy (čo neznamená, že nemôžu prísť mladí z iných diecéz) sa bude konať v Prešove postupne na troch miestach.

Program:

8:00 - registrácia

9:00 - program v hale Hotelovej akadémie na Okružnej ulici

  • Otec biskup Marek Forgáč
  • Keep Movin
  • Kapela ESPE

11:00 - workshopy na gymnáziu svätej Moniky

13:30 - svätá omša v konkatedrále svätého Mikuláša

 

Prihlasovanie
Prihlasovanie účastníkov nie je potrebné. Ak však organizujete väčšiu skupinu mladých, odporúčame Vám vypísať formulár, aby sme Vás mohli kontaktovať s informáciami, ktoré Vám i nám pomôžu skrátiť čas čakania na registrácii.

Vstupné: 3 €

Dobrovoľníci
Akciu nie je možné zorganizovať bez dobrovoľníkov. Informácie pre nich sú tu.

Kniha ADSM
Samotnému ADSM predchádza aktivita vo farnostiach, o ktorej nájdete informácie tu. Hárky je nutné odovzdať do 5.4.2017