Arcidiecézne stretnutie mládeže, ktoré má za sebou už niekoľkoročnú tradíciu, sa tento rok konalo v sobotu 22. apríla 2017. Viac ako 750 mladých z 83 farností celej arcidiecézy sa stretlo s pomocným biskupom o. Marekom Forgáčom v Prešove.

Program sa začal predstavením loga a témy ADSM v podaní zoskupenia Keep Movin. V príhovore o. biskupa zazneli povzbudzujúce slová, napríklad aby sme si všímali veľké veci v živote aj vtedy, keď život sprevádzajú rôzne ťažkosti. Súčasťou programu bolo evanjelizačné pásmo kapely ESPÉ, v rámci ktorého zaznelo aj svedectvo mladého fotografa.

Ďalšiu časť ADSM tvorili workshopy. Účastníci si mohli vybrať z ponuky približne dvadsiatich workshopov rôzneho zamerania. O veľkých veciach vo svojom živote rozprával herec, politik, kňaz, rehoľník, fotograf a iní.

Vyvrcholením celého stretnutia bolo slávenie Eucharistie v konkatedrále sv. Mikuláša. V homílii o. biskup všetkých prítomných vyzval, aby sa nebáli a odovzdali svoj život do tých správnych rúk, lebo záleží na tom, v koho rukách náš život je. Obetným darom mladých bola kniha "Veľké veci mladých". Kniha pozostávala z listov, v rámci ktorých mali mladí z jednotlivých farností splniť určité úlohy. Liturgiu sprevádzal zbor z košického UPC pod vedením Marianny Berinšterovej. V závere sv. omše prebehlo vyhlásenie víťazov ankety HLAS. V kategórii "Kňaz" bol ocenený o. Juraj Pigula, OSA, v kategórii "Laik" Mgr. Gabriela Štupáková a v kategórii "Spoločenstvo" modlitbové stretko Fatima.

Pri registrácii sa vyzbierali rôzne potreby, ktoré boli distribuované organizácii Magis o.z. pod záštitou rehoľných sestier CJ, ktorej náplňou je pomoc sociálne znevýhodneným rodinám. Poštovými známkami budú podporené misie v spolupráci s Pápežskými misijnými dielami v Prešove. Vrchnáky z PET fliaš pomôžu pri kúpe invalidného vozíka.

Neodmysliteľnou súčasťou ADSM sú dobrovoľníci, ktorí sa na príprave podujatia podieľali už v piatok.

Všetkým zúčastneným zo srdca ďakujeme!

Fotky si môžete pozrieť tu: ADSM 2017