Dom Anky Kolesárovej organizuje v dňoch 28. decembra 2016 – 1. januára 2017 Silvester. Téma je „Kto si a čo je tvojím cieľom“, ktorú účastníkom priblíži Michal Mucha, kaplán vo farnosti Michalovce.

 

„Prečo je dôležité poznať svoju identitu? V prvom rade musím spoznať, že som človek a aký som človek. Je potrebné stavať na správnych hodnotách. Celý náš život má byť postavený na tom, že si stanovím cieľ. A musím vedieť rozlíšiť, či môj cieľ je skutočný alebo len jednou zo zastávok, prostriedkom k pravému cieľu, ktorým je spása – Nebo,“  vysvetľuje kaplán Michal, ktorý absolvoval štúdium Teológie tela v Ríme.

Súčasťou silvestrovského programu je aj duchovná obnova, prednášky, zdieľanie v skupinkách, tvorivé aktivity, púť k hrobu Anky Kolesárovej, silvestrovská zábava a celonočná adorácia. „Cieľom nášho Silvestra je poďakovať Bohu za požehnaný rok a prosiť o požehnanie do nasledujúceho. Záver roka je najkrajšie prežitý v modlitbe vďaky a chvály. Začiatok nového roka je otváraním sa vnuknutiam Ducha Svätého,“ hovorí otec Pavol Hudák, rektor Domu Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom a zároveň pozýva všetkých mladých ľudí do školy Božej lásky.

Viac informácií a prihlasovanie môžete nájsť na www.domcek.org.

Mirka