PRIHLASOVANIE NA SDM V KRAKOVE UKONČENÉ.

Ak chcete ísť na SDM a neprihlásili ste sa, čítajte: Registrácia skončila, čo teraz?

 

 

Drahí priatelia!

Srdečne Vás pozývame na Svetové dni mládeže (SDM) do Krakova!

Prosíme, veľmi starostlivo si prečítajte nasledujúci článok ešte predtým, ako sa prihlásite na SDM.

Od 20. - 24. 7. 2016 sa uskutočnia Dni prijatia v diecézach (DID). Diecézou, do ktorej ide Košická arcidiecéza a Rožňavská diecéza je arcidiecéza SIEDLCE. Informácie o „našej“ diecéze si môžete pozrieť tu sk.2016jerycho.pl
Od 25. - 31. 7. 2016 budeme účastní na Svetových dňoch mládeže v KRAKOVE.

DOPRAVA

Variant A  - DID + SDM
Pre pútnikov, ktorí cestujú na Dni v diecézach aj na SDM, zabezpečujeme dopravu do hosťujúcej diecézy ako aj dopravu do Krakova a spať domov. Doprava v Krakove počas konania SDM je súčasťou balíka pútnika.

Variant B - SDM bez DID
Pre pútnikov, ktorí cestujú až na Svetové dni mládeže priamo do Krakova, zabezpečujeme dopravu. Doprava v Krakove počas konania SDM je súčasťou balíka pútnika.

Variant C - SDM bez DID s vlastnou dopravou
V prípade Variantu C si pútnici zabezpečujú dopravu sami. Z dôvodu vysokého počtu pútnikov a problémov s parkovaním však neodporúčame dostaviť sa do Krakova autom. Parkovanie pre osobné autá organizátori SDM nezabezpečujú! Doprava v Krakove počas konania SDM je súčasťou balíka pútnika.

CENA

 • dni v diecéze 30 eur.
 • doprava
  • s dňami v diecéze cca 70 eur (komunikujeme s dopravcami, cena sa ešte môže zmeniť)
  • bez dní v diecéze cca 45 eur (komunikujeme s dopravcami, cena sa ešte môže zmeniť)
 • balík pútnika
  • do 31. 3. 2016 - 210 eur
  • od   1. 4. 2016 - 230 eur

VARIANTY

 • Variant A - SDM + DID s dopravou (cena je závislá od výslednej sumy za dopravu)
  • do 31. 3. 2016 - cca 310 eur
  • od   1. 4. 2016 - cca 330 eur
 • Variant B - SDM bez DID s dopravou (cena je závislá od výslednej sumy za dopravu)
  • do 31. 3. 2016 - cca 255 eur
  • od   1. 4. 2016 - cca 275 eur
 • Variant C - SDM bez DID bez dopravy
  • do 31. 3. 2016 - cca 210 eur
  • od   1. 4. 2016 - cca 230 eur

Záväzne zaregistrovaným sa stávate až po vyplatení poplatku.

Po zaregistrovaní sa Vám prídu informácie na email, ktorý zadáte v prihlasovacom formulári.

PLATBA

Číslo účtu: 291 188 72 70 / 1100
IBAN účtu: SK69 1100 0000 0029 1188 7270
Variabilný symbol: Váš dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
Špecifický symbol: Vaše telefónne číslo (uvedené v prihlasovacom formulári)
Poznámka: Vaše meno a priezvisko

Storno podmienky:

Ak sa nebudete môcť zúčastniť SDM, uhradený registračný poplatok sa nevracia, ale je možné nájsť za seba náhradu. V tom prípade postupujte nasledovne:

 • náhradník nech sa zaregistruje klasickým spôsobom prostredníctvom registračného formulára a do poznámky uvedie meno a priezvisko osoby, namiesto ktorej sa zúčastní SDM,
 • osoba, namiesto ktorej sa náhradník zúčastní SDM, nech pošle e-mail na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. s informáciou o odhlásení sa a menom osoby, ktorá je jej náhradníkom, čím nám zmenu potvrdí.

STRAVA

V rámci registrácie majú pútnici na SDM Krakov 2016 zabezpečenú základnú stravu počas Dní v diecézach aj počas samotných Svetových dni mládeže v Krakove. V ostatných dňoch, ako aj v dňoch počas cesty, si stravu zabezpečuje a hradí každý pútnik individuálne.

Ak nemáte záujem o stravu počas SDM, registrujte sa individuálne cez oficiálnu webovú stránku SDM www.krakow2016.com, ktorá ponúka aj balíky pútnika bez stravy a ubytovania. Informácie o poľských balíkoch pútnika: www.krakow2016.com/pakiet-pielgrzyma

UBYTOVANIE

V rámci registrácie majú pútnici na SDM Krakov 2016 zabezpečené základné ubytovanie v školách, triedach alebo telocvičniach (je nutné si zobrať spací vak a karimatku). Ubytovanie chlapcov a dievčat bude samostatné. Organizátori nezabezpečujú špeciálne ubytovanie pre rodiny s deťmi a manželské páry.
Ak nemáte záujem o ubytovanie počas SDM, registrujte sa individuálne cez oficiálnu webovú stránku SDM www.krakow2016.com, ktorá ponúka aj balíky pútnika bez stravy a ubytovania. Informácie o poľských balíkoch pútnika: www.krakow2016.com/pakiet-pielgrzyma

VEK ÚČASTNÍKOV

Odporúčaný vek účastníkov SDM je 15 - 30 rokov. Z Košickej a Rožňavskej diecézy môžu ísť iba mladí od 15 rokov.

POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV VO VEKU OD 15 DO 18 ROKOV

Účastníci, ktorí do 19. júla 2016 dovŕšia 15 rok, ale nedovŕšia 18 rok svojho života, môžu ísť na SDM za splnenia týchto podmienok:

 1. SPRIEVOD DOSPELEJ OSOBY - musia ísť na podujatie v sprievode dospelej osoby, ktorá za nich preberá zodpovednosť (priestor na vyplnenie údajov o sprevádzajúcej osobe je v súhlasoch rodičov)
 2. SÚHLAS RODIČOV PRE POĽSKÝCH ORGANIZÁTOROV - vyplniť poľské tlačivo: “Zgoda rodziców / opiekunów prawnych dla osób niepełnoletnich” a dať podpísať minimálne jednému rodičovi, alebo zákonnému zástupcovi (preklad súhlasu nájdete TU)
 3. SÚHLAS RODIČOV PRE SLOVENSKÝCH ORGANIZÁTOROV - vyplniť tlačivo “Informovaný súhlas a splnomocnenie rodiča/zákonného zástupcu maloletého na cestu do zahraničia v sprievode poverenej osoby” a dať podpísať minimálne jednému rodičovi, alebo zákonnému zástupcovi (POZOR! Na základe pokynov z Ministerstva zahraničných vecí SR podpis na slovenskom tlačive musí byť notársky overený!). Nestačí podpis overený na Mestskom či Obecnom úrade.

  Oba vyplnené a podpísané súhlasy (slovenský aj poľský) je nutné poslať čím skôr (najneskôr do 3. júna 2016 - prosíme, nenechávajte si to na poslednú chvíľu) na adresu: Arcidiecézne centrum pre mládež, Metodova 1, Prešov 080 01

 4. DOKLAD TOTOŽNOSTI - musia mať so sebou platný cestovný pas alebo občiansky preukaz

ZDRAVOTNÝ STAV

Odporúčame pútnikom zodpovedne zvážiť svoj zdravotný stav a to, či je vhodné, aby vycestovali do zahraničia. Ak má pútnik chorobu, ktorá môže ovplyvniť jeho pobyt a napriek tomu sa rozhodne vycestovať, je nutné, aby nás o tom informoval emailom na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Zároveň upozorňujeme pútnikov, ktorí pravidelne užívajú lieky, aby si ich nezabudli so sebou zobrať v dostatočnom množstve.

POISTENIE

Organizátori SDM zabezpečujú poistenie len počas pobytu v meste Krakov, preto odporúčame pútnikom, aby si podľa vlastného uváženia zabezpečili cestovné poistenie odo dňa odchodu zo Slovenska až po deň príchodu na Slovensko.
Ponúkame Vám poistenie, ktoré pokrýva liečebné náklady, asistenčné služby, poistenie batožiny a úrazové poistenie za 6,60 eur.

REGISTRÁCIA DOBROVOĽNÍKOV

Ak sa chcete stať dobrovoľníkmi počas Svetových dní mládeže, je možné sa registrovať na oficiálnej stránke SDM: www.krakow2016.com/pielgrzymi-informacje.

Ak nám chcete pomôcť počas slovenského programu, ktorý bude prebiehať od utorka 26.7. do piatka 29.7.2016 prevažne počas dopoludňajších hodín, uveďte to v registrácii v poznámke pre nás. V prípade potreby Vás budeme kontaktovať.
ĎAKUJEME VÁM!

Informácie o registrácii a celkovej organizácii púte budeme priebežne aktualizovať. Prosíme vás, aby ste kvôli vašej informovanosti navštevovali pravidelne stránku www.svetovednimladeze.sk. V prípade nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať.

Email diecézy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.